Contact us

Contact us

CzechTourism Beijing

Jianguomenwai
2 Ritan Lu
Beijing 100600 PRC

e-mail: beijing@czechtourism.com