Taino Dievo Motinos bažnyčia

Taino Dievo Motinos bažnyčia

Tyno bažnyčioje palaidotas garsus danų astronomas Tycho de Brahe.

XIV a. viduryje romaninės špitolės bažnyčios vietoje pradėta statyti Tyno bažnyčia. Pastatas buvo pristatytas valdant karaliui Jurgiui Podebradiečiui.

Bažnyčios fasade stovi husitų karaliaus statula ir milžiniška taurė, simbolizuojanti komunijos priėmimą dviem pavidalais. 1626 m. karaliaus Jurgio statulą pakeitė Mergelės Marijos statula, o taurė buvo išlydyta į jos aureolę.

This page has been translated using Automated translation service.
Kaip Jums patinka šis vertimas?