Kasybos kultūrinis Rūdinių kalnų kraštovaizdis yra unikalus praėjusių šimtmečių kalnakasių darbo ir techninių įgūdžių įrodymas. Rūdiniai kalnai įvairiems metalų rūdoms išgauti buvo naudojami nuo ankstyvųjų viduramžių, o kasyba paliko neišdildomus pėdsakus kraštovaizdyje. Dėl šių pėdsakų reikšmės 2019 m. Rūdiniai kalnai buvo įtraukti į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą.

Rūdos kasyba Rūdiniuose kalnuose

Įvairių metalų gavyba turėjo įtakos ne tik bendrui Rūdinių kalnų vystymuisi, bet ir gyvenimui abiejose Čekijos ir Vokietijos sienos pusėse. Technikos paminklai, miestų kompleksai ir nematerialaus paveldo gausa per amžius sukūrė unikalų kultūrinį kraštovaizdį.

Rūdinių kalnų kasybos regionui iš viso priklauso 22 vietos, iš kurių mažesnė dalis yra šiaurės Čekijoje, o didesnė – Saksonijoje, Vokietijoje. Rūdinių kalnų kasybos kultūrinis kraštovaizdis buvo formuojamas daugiau nei aštuonis šimtus metų, nuo XII iki XX a., kasant ir apdorojant sidabrą, alavą, kobaltą, varį, geležį, o pastaruoju metu ir urano rūdas.

Čekijos pusėje į UNESCO sąrašą įtrauktos 5 sritys: Krupkos kalnakasybos kultūrinis kraštovaizdis, Jachymovo kasybos kraštovaizdis, Abertamų-Boži Daro-Horni Blatnos kalnakasybos kraštovaizdis, Mėdniko viršūnė ir Raudonojo mirties bokšto nacionalinis kultūros paminklas Vykmanove.

Kasybos paminklai, kiek akys užmato

Rūdinių kalnų regione rasite daugybę technikos paminklų – antžeminės ir požeminės kasybos įrangos, liejyklų kompleksų ir kitų kasybos veiklos liekanų, tokių kaip grioviai, tvenkiniai, požeminiai kanalai. Čia išlikę ir vandens ratų kameros ar mašinų patalpos su įrenginiais, taip pat dokumentai apie įvairių rūdų išgavimo būdus.

Nematerialusis protėvių paveldas irgi priskiriamas technikos paminklams. Rūdinių kalnų kasybos regione 1765 metais buvo įkurta Kalnakasybos akademija (dabar Freibergo technologijos universiteto filialas), kuri yra seniausia pasaulyje ir iki šiol veikianti kalnakasybos mokymo įstaiga. XVI amžiuje Rūdinių kalnų kasybos regione Georgijus Agrikola parašė savo dvylika knygų apie metalurgiją ir kasybą, kurios per daugelį amžių tapo rūdų gavybos ir jų apdorojimo vadovu. Svarbų vaidmenį atliko ir sidabrinių monetų, pvz. Jachymovo tolaro, iš kurio kilęs Amerikos dolerio pavadinimas, kaldinimas. Iš Rūdinių kalnų kilę daug svarbių išradimų ir naujovių kasybos ir metalurgijos srityje, kurios nuo XVI a. paplito po visą Europą ir pasaulį.

 

Address

Montanregion Krušné hory
Erzgebirge, o.p.s.
Náměstí Republiky 1
362 51 Jáchymov