Hoofd van het agentschap CzechTourism: De COVID-pandemie heeft me ertoe aangezet me geheel op mijn hoofddoel te richten – de digitalisering

Hoofd van het agentschap CzechTourism: De COVID-pandemie heeft me ertoe aangezet me geheel op mijn hoofddoel te richten – de digitalisering

HomeWhat's NewHoofd van het agentschap CzechTourism: De COVID-pandemie heeft me ertoe aangezet me geheel op mijn hoofddoel te richten – de digitalisering
Een actieve, veelzijdige persoon van vele beroepen, die dit tijdvak van de pandemie als een uitdaging beschouwt. Dat is Jan Herget, hoofd van het agentschap CzechTourism. Ondanks de ongunstige tijd probeert hij zo goed mogelijk het toerisme in de Tsjechische Republiek te bevorderen.
Het is nu bijna twee jaar geleden dat u opnieuw aan het werk bent gegaan voor het agentschap CzechTourism, nu als uitvoerend directeur. Kunt u wat meer over die periode zeggen?
Die twee jaren waren bijzonder dynamisch. De eerste helft heb ik me erop gericht ons agentschap beter te laten functioneren, zodat het zo goed mogelijk reageert op de eisen van ondernemers, regio’s en professionele samenwerkingsverbanden. De tweede helft stond in het teken van COVID-19, waardoor alles in een stroomversnelling kwam, maar waardoor er tegelijkertijd veel verwoest werd. Terwijl we in bepaalde opzichten dachten dat we veel tijd hadden, moesten we opeens van de ene dag op de andere wijzigingen doorvoeren – en andersom. Ons agentschap had wel iets weg van een start-up.

Ook had de COVID-pandemie tot gevolg dat ik sneller mijn doel – digitalisering – wilde bereiken. Alle medewerkers kunnen vanaf elke plek werken. Via Microsoft Teams houden we vergaderingen. Voor onze partners organiseren we online workshops, seminars en conferenties. Vorig jaar hebben we in de vorm van een digitale televisiestudio onze strategie voor de volgende vijf jaar vastgesteld. De uitzending werd door duizenden mensen via allerlei platforms bekeken. We praten dus niet alleen maar over digitalisering, maar we hebben die meteen in praktijk gebracht.

En natuurlijk proberen we al onze reclame- en informatieve activiteiten via digitalisering te verwezenlijken. Alleen zo kunnen we reageren op zulke plotselinge veranderingen als het sluiten en openen van landsgrenzen. Als we dit met documenten en in een papieren omgeving zouden willen plannen, dan zou het er somber voor ons uitzien.

Hoe ziet u de toekomst? Welke conclusies kunt u trekken uit de COVID-19-pandemie, en welke invloed zal deze periode hebben op de ontwikkeling van het toerisme?
Allereerst gaat het om een enorme economische impact. Iedereen van ons krijgt de cijfers onder ogen. Alleen al in de Tsjechische Republiek kromp het toerisme door de COVID-pandemie met meer dan de helft. De sector heeft ongeveer tweehonderdduizend arbeidsplaatsen moeten schrappen.

Voor wat mij betreft, zie ik vooral veranderingen op twee gebieden. Het voorheen bijzonder interessante en winstgevende congrestoerisme, waar vooral Praag van profiteerde, omdat het tot de tien beste MICE-bestemmingen in Europa behoort, heeft zich door de beperkende maatregelen geleidelijk naar virtuele studio’s en elektronische platforms verplaatst. Het is maar de vraag of het zal lukken om weer de vroegere omvang te bereiken. Ik zie onze toekomst voornamelijk in hybride evenementen, waarbij meetings zowel online als live zullen plaatsvinden. De van zijn troon gestoten congressector bieden we hulp in de vorm van online workshops en beurzen via het online platform Eventtia. Bedrijven die in de MICE-branche actief zijn, kunnen daar gratis aan deelnemen. In de afgelopen herfst hebben we een serie evenementen gestart en reisden we in het kader hiervan door de Verenigde Staten en Canada, Latijns-Amerika, Italië, Groot-Brittannië, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, Scandinavië, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk.

Verder zijn we gewone mensen die reizen voor ontspanning en cultuur. Ik denk dat de meesten van ons die graag reizen, door deze periode getekend zijn. We hebben onze vliegtickets moeten annuleren en we willen geen geld meer aan nieuwe vakanties besteden. Daarom denk ik dat hier sprake zal zijn van een enorme verandering. We zullen vliegtickets en accommodatie pas op het laatste moment reserveren en we zullen niets meer van tevoren willen plannen, omdat dat tegenwoordig niet meer mogelijk is. Ik denk tegelijkertijd dat zaken als de veiligheid van het gegeven land en het gezondheidszorgsysteem wezenlijke factoren zijn die in het toerisme een steeds grotere rol gaan spelen. We zullen de zekerheid willen hebben, dat als we ergens heen gaan, we daar bij ziekte verzorgd zullen worden. Hier richt onze hulp zich op flexibele online campagnes en het zichtbare aanbod van regionale bestemmingen en van ondernemers thuis en in het buitenland. Onze belangrijkste instrumenten zijn onze online portalen kudyznudy.cz het binnenlandse Tsjechische toerisme en visitczechrepublic.com voor het binnenkomende toerisme. Tegelijk steunen we projecten die de regio helpen bij het effectieve management van de concrete bestemmingen. Ik denk hierbij aan het project e-Turista, dat zou moeten zorgen voor een uniform registratiesysteem van toeristen in de Tsjechische Republiek.

In één van de gesprekken verklaarde u dat het uw doel is om het concept van de reiziger te promoten en niet dat van de toerist. Kunt u ons daar iets meer over vertellen?
Die gedachte kwam feitelijk al op in de tijd van vóór de COVID-pandemie, toen de meeste aantrekkelijke bestemmingen, om het even of het nu ging om Praag, Barcelona of Wenen, al onder het massatoerisme te lijden hadden. De betekenis van het concept is gelegen in het aanspreken en aantrekken van die toeristen die bijvoorbeeld belangstelling hebben voor architectuur en in staat zijn om de gotiek van de barok te onderscheiden en waardering hebben voor het feit dat bij ons de hele geschiedenis van modern Europa op enkele vierkante kilometers te vinden is. Dus juist die mensen die een intrinsieke belangstelling hebben, of het nu gaat om onze traditionele keuken, onze geschiedenis of onze prachtige natuur. Hier tegenover staan de toeristen die voor drie uur langskomen, de bus uitstappen, een monument met een selfie-stick fotograferen en dan snel weer verdwijnen.

Wat zijn uw plannen voor de ontwikkeling van actief plattelands-, gastronomisch, ecologisch en andere soorten toerisme?
Samen met de Bond voor plattelandstoerisme en agrotoerisme zijn we ons vanaf vorig jaar intensief gaan wijden aan het product plattelandstoerisme. Dat betreft het in kaart brengen van het aanbod van accommodaties en diensten, de ontwikkelingen van dit product door de toepassing van "best practices," door inspiratie bijvoorbeeld vanuit Oostenrijk, tot aan de kwaliteitsverhoging van diensten in samenwerking met partners uit de regio en branche. In de tweede helft van dit jaar plannen we assistentie op marketinggebied en dat zowel in de Tsjechische Republiek als op buitenlandse markten, waar dit product een plaats heeft.

Dit jaar, maar ook de volgende jaren, gaan we ons richten op de gastronomie, de bedrijfstak die het meeste onder COVID te lijden heeft. We willen ons concentreren op de promotie van de Boheemse en Moravische keuken, op regionale specialiteiten en lokale levensmiddelen, wat weer samenhangt met de ondersteuning van duurzaam toerisme. Ook willen we Tsjechië presenteren als een bestemming voor "fine dining". Slechts weinigen weten dat niet alleen de bekende Praagse ondernemingen de meest veeleisende gasten met een verfijnde smaak op culinair gebied tevreden kunnen stellen, maar dat hetzelfde geldt voor de gastronomische gelegenheden in andere steden, zoals Brno en Olomouc. We willen meer werken met de fantastische koffiehuiscultuur, waar de steden in Tsjechië op kunnen bogen. Onze volgende taak is gelegen in de bewustwording van het wijntoerisme. De wijncultuur is in enkele regio’s gekoppeld aan folklore en tradities en vormt een groot potentieel dat enigszins in de schaduw staat van het wereldberoemde Tsjechische bier.
 
In de huidige situatie groeit de behoefte aan zorg voor de lichamelijke conditie en voor de gezondheid. Actieve vakanties, gecombineerd met training, met uitstapjes in de natuur op de fiets, op de ski of te voet, zullen steeds belangrijker worden. Vorig jaar is in Tsjechië de lange-afstandsroute Via Czechia geopend. Dit pad kopieert de grenzen van de Tsjechische Republiek, doorkruist zo vaak en zo veel mogelijk de natuur, loopt langs de hoogste Tsjechische bergtoppen en tegelijkertijd langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de afzonderlijke gebieden. Dit pad zullen we zeker gaan promoten.De Tsjechische Republiek is beroemd om haar infrastructuur van kuuroorden met hooggekwalificeerd medisch personeel, minerale bronnen en heilzame moddertherapie. Bent u van plan om deze argumenten aan te voeren bij het betreden van de internationale markt om bezoekers naar de Tsjechische Republiek te halen in het kader van de medische behandeling en nabehandeling van COVID-19-patiënten?
Uiteraard. We zijn weer terug bij de gezonde levensstijl. Kuuroorden en badplaatsen zullen in de toekomst onverbrekelijk verbonden zijn met het reisgedrag. Ze zullen een grote rol gaan spelen in de versterking van het afweersysteem, bij herstel en preventie. Bovendien zijn de Tsjechische kuuroorden schitterend gelegen in de bergachtige natuur en vormen daarmee een bijzonder interessante combinatie van balneologische behandelingen en actieve vrijetijdsbesteding.

Verder zijn vele kuuroorden in de Tsjechische Republiek begonnen om hun aanbod uit te breiden met revalidatieprogramma’s voor patiënten die COVID hebben moeten doormaken. Deze kuuroorden zijn met name gericht op de behandeling van ademhalingsproblemen, vaak veroorzaakt door de zware longontsteking waarmee de ziekte gepaard gaat, maar ook op psychisch problemen en op aantasting van het bewegingsapparaat.
De balneologie is altijd al een van onze belangrijkste marketingproducten geweest. We zijn ons bewust van het belang van deze branche en ook van het feit dat ze sterk onder de pandemie lijdt. Daarom gaan we onze buitenlandse marketingactiviteiten die het balneologische product promoten, intensiveren, en dat voornamelijk in Duitsland, Rusland, het Nabije Oosten, maar ook in de omliggende staten (Slowakije, Oostenrijk, Polen enz.).

Praag heeft een nieuw plan voor duurzaam toerisme opgesteld. Het doel daarvan is de stad op de eerste plaats te zetten en het duurzame toerisme in evenwicht te brengen met de levenskwaliteit van de bewoners. Kunt u iets meer over dit programma vertellen?
We werken langdurig met Praag samen om onontdekte stadswijken te promoten. De meeste toeristen komen naar Tsjechië om de Praagse Burcht, de Karelsbrug en het Oude-Stadsplein te bewonderen, maar we proberen ook om voor onze toeristen en reizigers andere interessante wijken te ontsluiten – bijvoorbeeld Karlín met zijn interessante gastronomische aanbod, en Praag 7 dat uitblinkt door gelegenheden waar men van moderne kunst kan genieten. Heel attractief zijn ook de Praagse kades langs de Moldau. We hebben ook een prachtige dierentuin die erg bij Russische klanten in trek is.

Onderdeel van het doel van duurzaam toerisme is de poging om toeristen buiten de overbelaste plaatsen te krijgen. Het is belangrijk om hen uit te leggen dat het uitzicht op de Praagse Burcht vanaf Vítkov, dat erg weinig door toeristen bezocht wordt, erg mooi is. Net zoals van Petřín, dat men per kabelbaan bereiken kan.
Praag stelt verder in samenwerking met de regering regels op voor de regulering van gedeelde accommodatie, want dat is een verschijnsel, waarbij een gedeelte van de ondernemers de regels ontduiken en geen belasting betalen. Door toepassing van deze nieuwe regels zouden de concurrentievoorwaarden voor gewone hotels en gedeelde accommodatie gelijkgetrokken moeten worden.

Op welke internationale toeristische markt ligt tegenwoordig de meeste nadruk?
Alles wijst erop dat ook dit jaar op de eerste plaats het binnenlandse toerisme van belang zal zijn. We zijn er tegelijk van overtuigd dat deze zomer al de eerste buitenlandse toeristen zullen verschijnen. Dat zouden reizigers uit onze buurlanden kunnen zijn, want zij kunnen ons per auto bereiken – Duitsers, Polen, Slowaken, Oostenrijkers, Hongaren, Nederlanders...

We zullen daarom op de ontwikkeling van de epidemische situatie reageren – dit zowel in Tsjechië, als op de buurmarkten inclusief Nederland, om zodra dat enigszins mogelijk is, buitenlandse toeristen aan te trekken. Verder willen we de toeristen in verder verwijderde markten wijzen op het bestaan van de Tsjechische Republiek, totdat ze naar ons land kunnen komen. Maar ondanks alles zullen toeristen uit afgelegen landen waarschijnlijk pas in de tweede helft van het jaar bij ons verschijnen.

Ook in het vervolg zullen sociale netwerken, bloggers en andere influencers in 2021 onze hoofdinstrumenten zijn. Met hun hulp zal in april via sociale netwerken een campagne gestart worden die gericht is op de promotie van minder belangrijke Tsjechische regio’s.

Kunt u drie feiten met betrekking tot de Tsjechische Republiek noemen, waarvan de bezoekers misschien geen weet hebben?
Ik zal het eens proberen. De Tsjechische Republiek behoort al lange tijd tot de veiligste landen ter wereld. We staan regelmatig in de top tien van de veiligste landen ter wereld. Dat is vooral gezien de huidige situatie bijzonder belangrijk. Die veiligheid van nu behoort tot de essentiële kenmerken, op grond waarvan we een besluit nemen bij de vaststelling van de bestemming.

Zij die de Tsjechische Republiek al bezocht hebben, weten misschien dat Tsjechië tot de landen behoort met het grootste aantal UNESCO-monumenten per vierkante kilometer. Als u rekening houdt met de geringe oppervlakte van de Tsjechische Republiek, dan is het bij het rondreizen door Tsjechië moeilijk om niet op iets uitzonderlijks te stuiten. Of dat nu een historische burcht is of een slot, een kerk of de schitterende natuur: u kunt er vrijwel bij elke stap die u zet van genieten. En als u gaat wandelen, dan kunt u gebruik maken van een andere uitzonderlijkheid van wereldformaat – het Tsjechische systeem van de driekleurige bewegwijzering. Zodat u altijd de fraaiste plekken in Tsjechië bereikt.

Waar ik onlangs zelf versteld van stond, was het feit dat volgens een zeer recent onderzoek naar de realisatie van globale duurzame doelen door SDG de Tsjechische Republiek tot de top tien van de Europese bestemmingen op het gebied van verantwoordelijk gedrag t.o.v. het milieu behoort.
 
Uw carrière is indrukwekkend en gaat van vertegenwoordiger in public relations op het gebied van toerisme en marketing naar universiteitsprofessor en het leiden van een eigen bedrijf. Denkt u dat een dergelijke bonte carrière steun biedt bij uw dagelijkse werkzaamheden?
Ik ben ervan overtuigd dat ik er baat bij heb. Maar anderzijds moet ik zeggen dat de situatie tegenwoordig werkelijk moeilijk is. Alles is aan snelle veranderingen onderhevig. Het is onmogelijk om te zeggen wat er over een half jaar gebeurt, laat staan over een jaar of nog later. Ook al had waarschijnlijk niemand zich op dergelijke schoksgewijze veranderingen kunnen voorbereiden, toch denk ik dat ervaring helpt. Ook kan ik me goed inleven in de gevoelens van kleine en middelgrote ondernemers, die het nu het zwaarste hebben, en ik zoek wegen om hen, al was het maar een beetje, te helpen.

Op een van uw sociale-mediaprofielen staat vermeld: "Geef nooit op". Is dat uw lijfspreuk?
Ik probeer ernaar te leven. Ik plan graag ver vooruit, ik probeer me aan die plannen te houden en het is me om het even of dat nu in de sport is, bij het ondernemen of op mijn werk... Het is belangrijk om te weten, waar je doel ligt en hoe je dat wilt bereiken. Dan heb je geen zin om dat op te geven, want dat is op de lange duur onhoudbaar. Ik heb ooit aan marathons meegedaan, en daarbij moet je volhouden.

U hebt tijdens uw carrière lange tijd in het buitenland doorgebracht. Welke plekken bezoekt u graag tijdens uw vakanties en hoe besteedt u uw vrije tijd in Praag?
De Tsjechische Republiek is een klein land, maar afgelopen jaar heb ik met mijn gezin in een camper het hele land doorkruist. Vergeleken bij de vorige jaren hebben we nu veel meer tijd thuis doorgebracht en hebben we vele mooie plaatsen bezocht, waar we tot dan toe nog nooit geweest waren. We hebben in Oost-Moravië prachtige natuur gezien, en de stad Vizovice, waar een aangename atmosfeer heerst. Zo hebben we de "Moravische zee" in Ostrožská ves ontdekt, een prachtig golvend meer. Ze hebben daar trouwens de grootste onderwatertunnel in zoet water met vissen, en zoiets is vooral voor kinderen een groot vermaak.Tegelijkertijd werd ik enthousiast over de kleine regionale "koningssteden". Litoměřice, Klatovy of bijvoorbeeld Sušice. Al deze steden hebben prachtige historische pleinen en liggen tegelijkertijd te midden van de natuur. Verder kan men hier dankzij de steeds hogere kwaliteit van de gastronomische diensten in Tsjechië tegen redelijke prijzen uitstekend dineren. Litoměřice ligt aan de Elbe, en daarlangs voert langs het Reuzengebergte tot aan Hamburg een prachtig fietspad. Klatovy ligt in het woeste Boheemse Woud. Ook hebben we gebruik gemaakt van een aanbieding voor vouchers voor staatskuuroorden. Het doel ervan is om het balneologische toerisme in de Tsjechische Republiek te bevorderen. We hebben in het kader daarvan Karlovy Vary bezocht. Ik heb voor de eerste maal genoten van een verblijf in een kuuroord en ben er enthousiast over geworden. Als COVID ergens toe geleid heeft, dan is het wel dat de Tsjechen de schoonheid van de Tsjechische Republiek zijn gaan ontdekken en van vakanties en uitstapjes in het eigen land zijn gaan genieten.