Orlík Chateau

Orlík Chateau

Eeuwenoud herenhuis boven de rivier de Moldau

Bezoek dit eeuwenoude herenhuis van een van de beroemdste adellijke families in Bohemen. Vroeger stond het gotische kasteel, dat werd gebruikt als douanekantoor om de vergoeding voor riviervaart te innen, hoog boven de rivier. De dam die in de 20e eeuw werd gebouwd, bracht het kasteel echter recht boven het oppervlak.  

Chateau van Schwarzenberg

Orlík chateau ligt op de grens van Zuid- en Midden-Bohemen, naast een van de grootste waterreservoirs van Tsjechië - de Orlík-dam. In de middeleeuwen stond daar een kasteel dat de waterweg bewaakte. Het kasteel omvatte eerst een klein paleis beschermd door muren en drie donjons. Het kasteel werd in de 16e eeuw uitgebreid na een brand die Orlík verwoestte. De meest uitgebreide reconstructie vond echter plaats aan het begin van de 19e eeuw toen prins Karel Schwarzenberg ervoor koos zijn zetel daar te bouwen.

Romantische interieurs

Het kasteel is geopend voor publiek en bezoekers kunnen het rijkelijk versierde kasteelinterieur bezichtigen. Ze zijn een uitstekend voorbeeld van de nobele levensstijl in de 19e eeuw. Teska's Hall is één van de mooiste zalen en heeft een rijkelijk versierd gebeeldhouwd cassetteplafond met eveneens houten bekleding aan de muren. Het houtwerk is typerend voor het kasteel. De spectaculaire Ridderzaal is gedecoreerd en gemeubileerd in een soortgelijke romantische geest. Er zijn echter ook interieurs in het kasteel die afkomstig zijn uit de Empire-stijl van de Napoleontische periode, voornamelijk in de vorm van meubels die de eigenaren rechtstreeks uit Parijs hadden laten bezorgen.

De omgeving van Orlík

Orlík chateau wordt omgeven door een groot landschapspark. Van de oorspronkelijke 180 hectare is ongeveer 140 hectare bewaard gebleven; de rest werd in de jaren zestig overstroomd door de Orlík-dam, die nu een van de natuurlijke grenzen van het park vormt. In het park is een neogotische tombe van een van de Schwarzenberg-familietakken, die eigenaar is van het kasteel.