Gezondheidszorg en verzekeringen

Gezondheidszorg en verzekeringen

Gezondheidszorg en verzekeringen
In Tsjechië zijn er door de staat gerunde en particuliere medische voorzieningen. De meeste van hen hebben contracten met verzekeringsmaatschappijen die de kosten van de medische basisbehandeling van houders van een Europese ziekteverzekeringskaart dekken.

Eerste hulp

In het geval van plotselinge ziekte of letsel, is een 24-uurs medische dienst beschikbaar op de eerstehulpafdelingen van ziekenhuizen. Kunt u door ziekte of letsel niet zelf naar het ziekenhuis komen, bel dan een ambulance op telefoonnummer 112.

Medicijnen

In Tsjechië kunt u in apotheken medicijnen zonder recept kopen voor veelvoorkomende ziekten (zoals verkoudheid, griep, enz.). Voor andere soorten medicijnen heeft u er echter wel een recept nodig. Voorschriften zijn meestal 14 dagen geldig, met enkele uitzonderingen. Als u een voorschrift van de hulpdiensten krijgt, is deze slechts twee dagen geldig en als u antibiotica krijgt voorgeschreven, moet u deze binnen vijf dagen ophalen.

Verzekering

Ziektekostenverzekering voor buitenlanders uit de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein: Om gebruik te kunnen maken van medische zorg in Tsjechië, moet u in het bezit zijn van een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Wat betreft behandeling in medische instellingen in Tsjechië, bewijst dit dat u verzekerd bent en dat medische zorg wordt betaald door uw verzekeringsmaatschappij. De verzekerde van een EU-lidstaat heeft echter alleen recht op noodzakelijke medische zorg op het grondgebied van een andere lidstaat, afhankelijk van de aard van de ziekte en de verwachte verblijfsduur. Op basis van de kaart betaalt de verzekeringsmaatschappij niets boven het kader van essentiële zorg en verrekent ze zelfs niet het eigen risico dat door de lokale wetgeving wordt bepaald.

Aanbeveling: Regel een aanvullende commerciële verzekering die deze kosten kan dekken voordat u op reis gaat.

Ziektekostenverzekering voor buitenlanders uit landen buiten de EU

Als u geen vaste verblijfplaats binnen de EU heeft, moet u een commerciële verzekering afsluiten. Heeft u deze niet, dan moet u alle zorg ter plaatse contant betalen.