Region Třeboňska

Region Třeboňska

Interesujący dzięki swojej architekturze, cennej historii i urzekający naturalnym pięknem – taki jest region Třeboňska.
W 1977 roku niezwykłe walory przyrodnicze doprowadziły do włączenia regionu Třeboňska do sieci rezerwatów biosfery UNESCO, a w 1979 roku do ogłoszenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Třeboňsko. Odwiedzający ten obszar, turyści, wędkarze, rowerzyści, wodniacy i goście uzdrowisk podziwiają dziś region, w którym dominują srebrne tafle stawów, jak perły nawleczone na niebieskie wstęgi strumieni i rzek. Region Třeboňska jest wręcz stworzony do aktywnego wypoczynku z rodziną.