Czechy czy Republika Czeska?

Czechy czy Republika Czeska?

Czy obie nazwy są oficjalne?

Poland, Lithuania, Latvia
2023PL
01
Czechy czy Republika Czeska?
Jak poprawnie nazwać nasz kraj? Temat ten jest od wielu lat rozważany przez państwo, językoznawców, organizacje międzynarodowe i społeczeństwo. Wniosek jest jasny: Czechy i Republika Czeska to synonimy i w obu przypadkach są to nazwy oficjalne. Decyzja, czy użyć krótkiej czy długiej formy, zależy od kontekstu.
Według czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dłuższa nazwa, Republika Czeska,  powinna być używana tylko w oficjalnych dokumentach rządowych, nazwach ambasad, oficjalnej korespondencji itp.
 
We wszystkich innych przypadkach można używać nazwy Czechy. Krótsza nazwa kraju jest bardziej praktyczna i mniej formalna. Lepiej prezentuje się na przykład w materiałach promocyjnych, podczas prezentacji kraju na targach czy oficjalnych spotkaniach na szczeblu państwowym.    
 
Słowo Czechy nadaje się również do używania w nieformalnej komunikacji i korespondencji, a także w utworach literackich, artykułach prasowych itp. Podobnie jest z koszulkami i innymi ubraniami osób reprezentujących kraj w dziedzinie kultury, nauki, sportu i innych dziedzin.
 
Zgodnie z wymienionymi zasadami wprowadzono zmianę nazwy portalu internetowego Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego z Visit Czech Republic na Visit Czechia.