Obszary chronione

Obszary chronione

Parki narodowe i naturalne, obszary chronionego krajobrazu i inne miejsca starają się przyciągnąć odwiedzających szeregiem nowych atrakcji.
Powstają centra turystyczne, punkty widokowe, wieże widokowe, oznakowane trasy dla rowerzystów i pieszych oraz tematyczne trasy edukacyjne. Obietnicę letniej scenerii nagrzanych ścian skalnych i błoni aluwialnych stanowi Park Narodowy Podyjí. Do chłodnego świata najwyższych czeskich gór zajrzeć możesz natomiast w Karkonoskim Parku Narodowym. W Czeskim Raju czekają na Ciebie skały i miasta skalne z romantycznymi punktami widokowymi. W rezerwacie biosfery Palava przejść się możesz po lasach łęgowych, w których panuje tajemnicza atmosfera.