Waluta, płatności, ceny i napiwki

Waluta, płatności, ceny i napiwki

Oficjalną walutą Republiki Czeskiej jest korona czeska (CZK).

HomeInfo dla podróżującychWaluta, płatności, ceny i napiwki
Monety: CZK 1, 2, 5 , 10, 20 i 50 Banknoty: CZK 100, 200, 500, 1000, 2000 i 5000
1 CZK = 100 halerzy, które podawane są w Republice Czeskiej tylko na etykietach z cenami. W rzeczywistości nie można nimi płacić ani otrzymać reszty w halerzach. Ceny są zaokrąglane. Przykładowo: jeżeli cena wynosi 299 koron i 75 halerzy, płaci się 300 koron; jeżeli cena wynosi 159 koron i 20 halerzy, płaci się 159 koron.

W wielu sklepach, restauracjach i ośrodkach turystycznych można płacić w euro. Należy tylko być przygotowanym do tego, że zwłaszcza w sklepach resztę otrzymuje się w koronach czeskich.
Kurs wymiany koron na euro lub inne waluty znajdą Państwo na stronie Czeskiego Banku Narodowego lub Europejskiego Banku Centralnego.

Wymiana walut

  • Kantory. Kantory nie mogą pobierać żadnych opłat za wymianę walut. W jednym kantorze może obowiązywać tylko jeden kurs. Nie wolno korzystać z tzw. transakcji preferencyjnych VIP. Jeśli uznają Państwo, że wymiana pieniędzy jest niekorzystna, można ją anulować w ciągu trzech godzin od chwili zakupu waluty. Należy to zrobić w tym samym kantorze i w godzinach  jego otwarcia. Dlatego po dokonaniu wymiany należy zawsze zachować rachunek, a także sprawdzić, czy data i godzina dokonania transakcji są prawidłowe. Kantor wymiany walut jest zobowiązany do zwrotu wymienionej kwoty tylko do sumy 1000 EUR.
  • Banki. Banki automatycznie naliczają opłatę za wymianę walut w wysokości około 2 %. Niektóre banki stawiają jeszcze warunek dotyczący minimalnej wysokości opłaty (np.: 30 CZK). Czeskie banki są nieczynne w weekendy i święta państwowe.
  • Hotele. Waluty można wymienić na korony również w hotelu, w którym Państwo mieszkają. Hotele także mogą naliczać opłaty.
Ważne ostrzeżenie! Nigdy nie należy wymieniać walut na ulicy. Nie należy przyjmować ofert od osób, które proponują korzystny kurs poza kantorem, bankiem lub inną instytucją.

Bankomaty

Korony czeskie można także pobierać z bankomatów, których ilość jest w miastach wystarczająca. Doradzamy jednak, by zapytać w swoim banku, jakie opłaty naliczane są za wypłaty z bankomatu za granicą.
W większości sklepów i restauracji można również płacić akceptowanymi na całym świecie kartami (Visa, MasterCard, Plus, Maestro, itd.).

Ceny

Ceny usług uzależnione są od miejsca, w którym są świadczone. Najdroższe hotele czy restauracje tradycyjnie położone są w centrum miasta. Jednak nawet w centrum Pragi można najeść się dobrze i tanio. Cena jednego zestawu obiadowego, który oferuje większość restauracji, waha się w granicach 120 koron (5 €, 5,5 $). Za tą kwotę otrzymać można zazwyczaj zupę i danie główne. Kolacja dla jednej osoby, z przystawką, napojem, daniem głównym i deserem może w zwykłej restauracji kosztować około 500 koron (20 €,  23 $). Cena może być oczywiście wyższa, zależnie od lokalizacji i poziomu restauracji.

Zakwaterowanie w hostelu kosztuje przeciętnie 400 koron (16 €, 18 $) za osobę/dobę. Za pokój w zwykłym hotelu płaci się z reguły od 2500 do 4500 koron (100 – 180 €, 115 – 205 $) za dobę,  doba w bardziej luksusowym hotelu kosztuje mniej więcej 7 000 koron (280 €, 320 $). Nad jakością usług hotelowych w Republice Czeskiej czuwa Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji.

Orientacyjne ceny podstawowych artykułów spożywczych w czeskich sklepach:

Butelka wody niegazowanej (0,5 l) – 15 CZK
Piwo butelkowe (0,5 l) – 20 CZK
Wino (0,7 l) – 100 CZK
Chleb (0,5 kg) – 25 CZK
Ser (100 g) – 30 CZK
Jogurt (150 g) – 12 CZK
Szynka (100 g) – 30 CZK
Orientacyjne ceny biletów i innych usług:
Bilety do kina – 180 CZK
Bilety do teatru – min. 300 CZK
Bilety na koncerty – min. 500 CZK
Bilety wstępu do zamków i pałaców – 100 CZK – 350 CZK

Napiwki

W czeskich restauracjach, pubach, kawiarniach i innego rodzaju lokalach w chwili zapłaty pozostawia się napiwek dla obsługi. Niektóre lokale wliczają napiwki w cenę, zazwyczaj jednak goście sami decydują o wysokości napiwku dla obsługi restauracji. W przypadku zamówień niewielkiej wartości i w zwykłych restauracjach zwyczajowo zaokrągla się kwotę rachunku zależnie od stopnia zadowolenia z usług. W razie zadowolenia z obiadu, obsługi i otoczenia, kiedy kelner przyniesie rachunek opiewający na 116 koron, należy zaokrąglić rachunek do kwoty 130 koron lub wyższej. Im wyższa cena, tym wyższy powinien być napiwek. W bardziej luksusowych restauracjach zwyczajem bywa napiwek w wysokości 10 % ceny, ale klient oczekuje tam naturalnie obsługi na wyższym poziomie. W razie niezadowolenia z usług nie ma obowiązku pozostawiania napiwku.

  • In exchange offices. Foreign currency exchange offices are not permitted to charge fees for the exchange of currency. A single foreign exchange office may only use a single exchange rate. It is no longer possible to use any preferential VIP rates. If you believe that a currency exchange transaction was unfavourable, you can cancel it within three hours after the purchase of currency. You must do so at the same foreign exchange office during its working hours. Keep the receipt after your exchange and check that it contains the correct date and time of transaction. The foreign exchange office is only obligated to return amounts up to EUR 1,000.

  • In banks. The fee charged for currency exchange ranges around 2 %. Some banks add the condition of the minimum fee (for example CZK 30). Banks in the Czech Republic are shut at weekends and on public holidays.

  • In hotels. You can exchange your money for crowns even in the hotel where you stay. However, they too may charge some fees.

Warning! 

Never exchange money on the street. Don’t accept offers from people who are offering an excellent exchange rate outside of an exchange office, bank or different institution.

Prices

Prices of services differ greatly depending on where you are. Traditionally, the most expensive accommodation and restaurants are found in town centres. Nonetheless, even in the middle of Prague it is possible to get a good and cheap meal. The price of one set lunch, offered by most restaurants, ranges around 120 crowns (€5, $5,5). For this price you will usually get the main course and soup. Dinner for one, including a starter, drink, main course and dessert can amount to about 500 crowns (€20, $23) in an ordinary restaurant. Obviously, the price goes up depending on the location of restaurant and its standard.

Accommodation in a hostel will cost you on average around 400 crowns (€16, $18) a night per one person. For a room in an ordinary hotel you will usually pay something between 2500 to 4500 crowns (€100 – 180, $115 – 205) a night, more luxurious accommodation will come to approx. 7 000 crowns (€280, $320). The quality of accommodation in the Czech Republic is overseen by the Association of Hotels and Restaurants.

Approximate prices of basic food in Czech shops:

Bottle of still water (0.5 l) – CZK 15
Bottled beer (0.5 l) – CZK 20
Wine (0.7 l) – CZK 100
Bread (0.5 kg) – CZK 25
Cheese (100 g) – CZK 30
Yogurt (150 g) – CZK 12
Ham (100 g) – CZK 30

Approximate prices of admission fees and other services:

Cinema ticket – CZK 180
Theatre ticket – CZK 300 or more
Concert ticket – CZK 500 or more

Admission to castles and chateaux

CZK 100 – CZK 350

Prices
Czech Bakery