V Prahe ako doma – využite vouchery pre turistov

V Prahe ako doma – využite vouchery pre turistov

Praha pripravila program na reštart cestovného ruchu

Slovakia
2021
06
V Prahe ako doma – využite vouchery pre turistov
Rovnako ako vlani podporí hlavné mesto rozjazd cestovného ruchu programom V Prahe ako doma. Do metropoly bude lákať domácich aj zahraničných turistov na voľné vstupy do vybraných múzeí, galérií alebo ZOO. Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na viacero noviniek – na živé kultúrne podujatia alebo turistickú električku.
Projekt V Prahe ako doma sa zameriava na reštart cestovného ruchu po koronavírovej kríze. Program pripravilo hlavné mesto v spolupráci s mestskou spoločnosťou Prague City Tourism. Ponúkané benefity môžu turisti využiť od začiatku júla až do konca augusta. Princíp je rovnaký ako v minulom roku.

Za každú noc strávenú v hoteli alebo hromadnom ubytovacom zariadení v Prahe, ktoré je do programu zapojené, dostane návštevník voucher. Ten môže uplatniť pre voľný či zvýhodnený vstup na vybrané pamiatky, napríklad do objektov Židovského múzea, Národnej kultúrnej pamiatky Vyšehrad alebo pražských veží, ktoré má v správe práve Prague City Tourism. A novinkou je, že bude možné uplatniť vouchery aj na živé kultúrne podujatia, napríklad na letné divadelné scény.

Rezervovať hotel však môžu záujemcovia už od polovice júna na webe projektu vpraheakodoma.sk.
Novinkou tohto leta a celého programu je tiež prevádzka turistickej električky. Nová električková linka č. 42 povedie z Dlabačova cez Pražský hrad, Čechův most, Námestie republiky, Václavské námestie a odtiaľ na Újezd a späť cez Malostranskú smerom na Pohořelec. Na trase budú jazdiť historické vozidlá zo začiatku 20. storočia alebo električkové vozidlá typu T z prelomu 50. a 60. rokov. 

V Prahe ako doma 2020 v číslach:

  • Program V Prahe ako doma v roku 2020 prilákal do hlavného mesta viac ako 70 tisíc návštevníkov.
  • V priemere tu strávili 3,2 noci.
  • Programu sa zúčastnilo vyše 400 hromadných ubytovacích zariadení, z ktorých viac ako 50% tvorili hotely kategórie 4* a 5*.
  • V programe bolo zapojených viac ako 60 významných pražských kultúrnych a turistických miest.
  • Celkovo boli na program v r. 2020 alokované prostriedky vo výške 121 mil. Kč.
  • Ekonomický prínos programu V Prahe ako doma v r. 2020 možno vyčísliť na základe priemernej útraty návštevníka (2 737 Kč), výslednou sumou presahujúcou 202 mil. Kč.
  • Počas trvania programu tiež prišlo k nárastu počtu domácich turistov, ktorí prišli v prázdninových mesiacoch do Prahy, a to o celých 16%, čím sa po dlhých rokoch výrazne znížil rozdiel medzi príchodmi domácich a zahraničných turistov.