Poznáte české pamiatky s ocenením Európske dedičstvo?

Poznáte české pamiatky s ocenením Európske dedičstvo?

Päť českých lokalít sa pýši týmto prestížnym ocenením

Slovakia
2020
04
Poznáte české pamiatky s ocenením Európske dedičstvo?
Označenie Európske dedičstvo (European Heritage Label) sa udeľuje od roku 2013 a oceňuje pamiatky, ktoré zohrali rozhodujúcu úlohu v dejinách Európy alebo pri európskej integrácii. Ide o prestížne ocenenie Európskej únie, ktoré dopĺňa ďalšie iniciatívy, napr. Zoznam svetového dedičstva alebo európske kultúrne trasy Rady Európy, a má prispievať k upevneniu pocitu spolupatričnosti európskych občanov s EÚ. Symbolická hodnota daného miesta je tak pri rozhodovaní o udelení značky ešte významnejším kritériom než jeho estetická či architektonická kvalita. V Českej republike toto ocenenie získalo zatiaľ len niekoľko pamiatok. Aké to sú vám ukážeme v našich dnešných tipoch.

Brnianska kolónia Nový dům

V roku 1928 sa na brnianskom výstavisku konala veľmi úspešná „Výstava soudobé kultury“. Jej súčasťou bol aj unikátny projekt Nový dům staviteľov Čeňka Rullera a Františka Uherka, ktorí vyzvali niekoľko popredných architektov, aby predviedli ukážky moderného bývania pre strednú triedu. 

Zámok Kynžvart – sídlo Metternichovcov s anglickým parkom

Klasicistický zámok, ktorého história je spojená s rodom Metternichovcov, sa nachádza v Karlovarskom kraji v kúpeľnom trojuholníku. Zámok obklopuje rozľahlý anglický park s drobnými stavbami. Vnútri potom zaujme kabinet kuriozít s niekoľkými egyptskými múmiami. 

Vilová kolónia Baba v Dejviciach

Komplex niekoľkých desiatok funkcionalistických víl bol jednou z európskych ukážkových kolónií moderného bývania predvojnovej doby. Osada Baba je od roku 1993 mestskou pamiatkovou zónou. 

Přemyslovský hrad v Olomouci

Olomoucký hrad je národná kultúrna pamiatka, jeden z najvýznamnejších hradných areálov v Česku. Architektúra románskeho biskupského paláca s bohatou ornamentálnou výzdobou pripomínajúcou plastickú čipku nemá v Českých zemiach 12. storočia obdobu. 

Arcidiecézne múzeum Olomouc – obdivujte výtvarné diela olomouckej arcidiecézy

Arcidiecézne múzeum Olomouc predstavuje miesto, kde sa vynímajú výtvarné diela olomouckej arcidiecézy, vrátane nádherného arcibiskupského koča. Múzeum bolo založené v roku 1998 ako súčasť Múzea umenia v Olomouci.
Arcidiecézne múzeum Olomouc

Arcidiecézne múzeum Olomouc