Trade

Trade

Slovakia
Trade
Kontakt
Kontakt
Česká centrála cestovného ruchu - CzechTourism Slovensko 
Český dom
Prepoštská 6
811 01 Bratislava
SLOVENSKO

Kontaktná osoba: 
Nora Gill, riaditeľka CzechTourism Slovensko
Email: bratislava@czechtourism.com