Järnridåleden – EuroVelo 13

Järnridåleden – EuroVelo 13

HemsidaCampaignsJärnridåleden – EuroVelo 13
För nästan ett halvt sekel sedan var Europa under nästan 40 år brutalt delat i två politiska block, Öst och Väst. Cykelleden EuroVelo 13 – Järnridåleden följer i spåren av denna ”järnridå” genom hela Europa: 104 mil från Barents hav vid den norsk-ryska gränsen i norr till Svarta havet i söder. Att följa denna rutt är en lektion i levande historia, men också en välkommen påminnelse om den fred och försoning som har följt efter järnridåns fall.

Broschyre Active Holidays