Medicinsk turism

Medicinsk turism

Ett steg till ett friskare och hälsosammare liv

HomeAtt se och göraMedicinsk turism
Årlig besöker ca 10 000 patienter från utlandet Tjeckien för medicinsk vård. Samtidigt ser vi en ständigt växande tendens och potential för den medicinska turismen. Vistelsetiden för utländska kunder i Tjeckien är i genomsnitt 7 dagar, sambandet är naturligtvis nära anknutet till vilken typ av behandling som kunden behöver.