Lednicko-valtický-området – 25 år på UNESCO-listan

Lednicko-valtický-området – 25 år på UNESCO-listan

Bekanta dig med ett av de största konceptuellt anlagda landskapen i världen!

HemsidaWhat's NewLednicko-valtický-området – 25 år på UNESCO-listan
I södra Mähren på gränsen till Österrike ligger det här sagolandskapet. Ett landskap sammanvävt av fiskdammar och stilla flytande floder, ett landskap med hundraåriga träd, flera större slott och mindre jaktslott. Landskapet med sin yta på cirka 300 km2 räknas som ett av de största av människan tillverkade landskapen i världen. Det sträcker sig mellan städerna Lednice, Valtice och Břeclav. I år är det exakt 25 år sedan som landskapet, kallat Lednicko-valtický-området, kom med på UNESCO:s världsarvslista.

Vad du kan hitta i Lednicko-valtický-området

Lednicko-valtický-området i södra Mähren, bara några tiotals minuter med bil från Brno består, har, bortsett från den vidsträckta parken, även många kulturminnesmärken, som adelssläkten Lichtenštejn lät bygga. Förutom slotten i Lednice och i Valtice hittar du i den anlagda parken en rad mindre byggnader. En av dem är en 23 meter hög Obelisk som sedan år 1798 påminner om slutandet av freden mellan Frankrike och Österrike, vidare Janův hrad (Jans Borg), Minareten eller Det lilla slottet, som tidigare användes som jaktstuga. Lednický-fiskdammarnas stränder utsmyckas av en rad olika intressanta byggnader, som t.ex. Apollonův chrám (Apollons Tempel), Rybniční zámeček (Fiskdammsslottet), Hraniční zámeček (Gränsslottet), eller Nový dvůr (Nya Gården). Ungefär på halva vägen mellan Lednice och Valtice hittar du kapellet Svatého Huberta (St. Hubert), som är tillägnat jägarnas skyddshelgon. Inte långt från Valtice kan du beundra Chrám Tří Grácií (De Tre Gracernas kyrka) med den kända statygruppens tre kvinnor, slottet Belveder, slottet Lány, Kolonnaden Reistna och Rendez-vous. Som du ser är det ingen brist på intressanta byggnader i det här området.

Landskapskonceptet och inskrivningen på UNESCO:s världsarvslista.

Lednicko-valtický-området är med sina historiska objekt, trädgårdsarkitektur, fiskdammar och nät av cykelleder ansett som det största av människan skapade landskapet i Europa. Områdets historia sträcker sig tillbaka till 1100-talet då släkten från Seefeld lade grunderna till borgen i vars närhet Valtice kom att skapas. Även slottet Lednices ursprung daterar sig från tiden kring år 1220, men dagens nygotiska utseende kommer från 1800-talet. Den furstliga familjen Lichtenštejn inledde det konceptuella omskapandet av landskapet under 1700-talet och fortsatte sedan under 1800-talet. Hela området är anlagt som en engelsk park, som inte bara utnyttjades för den furstliga familjens avkoppling utan även som ett landskap som skulle likna det naturliga. Under 1990-talet beslöts det att landskapet är så värdefullt att det förtjänar största möjliga skydd, inte bara i Tjeckien, där det 1995 utsågs till Skyddad Kulturlandskapszon, utan även på en internationell nivå. Därför skrevs Lednicko-valtický-området den 7. 12. 1996 in på UNESCO:s lista över natur och kulturminnesmärken.

Hur du upplever av området på bästa sätt

Hela området är så vidsträckt att man bara hinner med en av delarna till fots. Därför är det bättre att cykla och utnyttja det täta nätet av cykelleder, som hela området är anslutet till. På det sättet hinner du besöka alla sevärdheter och njuta av de oförglömliga utsikterna över landskapet på bara några få dagar. Alla cykellederna hör till de s.k. Lichtenštejn-lederna, som totalt utgörs av sex leder. Du kan till exempel ge dig iväg på Knížecí stezku (Fursteleden), som är huvudleden mellan de mähriska och österrikiska sevärdheterna och följa den mäktiga furstefamiljens fotspår eller så kan du istället välja Břeclavskou stezku (Břeclav-leden), som med sin profil och längd även passar de minsta cyklisterna. Lederna är ordentligt märkta och på vägen har du mängder med möjligheter till förfriskningar eller att stanna och njuta av det lätt kuperade landskapet.

Musikfestivalen Lednicko-valtický 2021

I år är det inte bara rundvandringar i slott, parker och cykelturism som väntar dig i södra Mähren. I höst kommer hela Lednicko-valtický-området ljuda av klassisk musik! I år blir den 6:e Musikfestivalen i Lednicko-valtickýé-området den största uppvisningen av Antonio Vivaldis verk, som har arrangerats under de senaste decennierna. Vivaldis verk kommer att presenteras av topporkestrar från Italien, Frankrike, Spanien och Tjeckien och påminna om att det gått 280 år sedan kompositörens död. Den här musikhögtiden pågår från 2:e till 16:e oktober 2021. Festivalen förenar på ett vackert och originellt sätt den klassiska musiken med den unika arkitekturen och Lednicko-valtický-områdets landskap. I år har du verkligen något att se fram emot! Dessutom har organisatörerna förberett en festivalprolog den 23:e september 2021 i det Lichtenštejnska trädgårdspalatset i Wien, där man även gör sina exceptionellt värdefulla konstsamlingar tillgängliga för konsertbesökarna.