I Tjeckien finns det fertilitetskliniker där läkarna hjälper så gott som varje par.De framstående tjeckiska IVF-klinikerna kan hjälpa upp till 90 % av alla par, även de vars situation verkar vara hopplös.

Ett tryggt alternativ

Fertilitetsbehandling vid IVF-kliniker kan visa sig vara mycket dyrt, därför väljer många par att leta efter IVF utomlands. Kostnaderna kan lätt uppstiga till flera tusentalskronor, speciellt om det första försöket misslyckas. IVF-klinikerna i Tjeckien erbjuder en rad olika behandlingar till mycket rimliga kostnader. Man kan spara en hel del pengar utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.

Varje klinik i Tjeckien bedrivs lite olika beroende på deras erfarenhet och framgång, därför varierar kostnaderna mellan klinik till klinik. I allmänhet är Tjeckien känt för att vara ett mycket kostnadseffektivt land att åka till för IVF-behandling. Säkerheten och kvaliteten på IVF-klinikerna är en angelägenhet för många par som reser utomlands för behandling. IVF-klinikerna i Tjeckien är välreglerade och övervakas noggrant av det tjeckiska hälsoministeriet. Efter inrättandet av EU-direktivet 2004/23/EG gällande celler och vävnader, har den nationella tjeckiska lagstiftningen ändrats så att alla IVF-kliniker måste ha en giltig licens för att bedriva sin verksamhet. Denna licens beviljas av SUKL:s (översatt som det statliga institutet för läkemedelskontroll), som har en skyldighet att inspektera IVF-klinikerna minst vartannat år.

Innehav av denna licens innebär att kliniken är förenligt med lagstiftningen i förhållande till följande:
•    Organisation och ledning
•    Personal
•    Utrustning
•    Kritiska material
•    Faciliteter/lokaler
•    Skriftliga rutiner och dokumentation
•    Kvalitetssystem och kvalitetsstyrning
•    Bedömning av donatorer
•    Förvaringssystem av könsceller
•    System för anmälan av allvarliga biverkningar etc.

Förekomsten av detta licenssystem innebär att man kan vara säker på att det inte blir någon slarvig hantering av material eller bristande rutin i säkerheten. En rapport genereras på årsbasis som vissa kliniker publicerar på sin hemsida. Dessa rapporter är inte särskilt lätt att läsa och förstå (och publiceras endast på tjeckiska), men dokumentationen visar exakt vad som händer när det gäller celler som används inom en IVF klinik. Vissa IVF-kliniker annonserar även att de har ISO-ackreditering.

De klinikerna vi rekommenderar kan alla hjälpa med följande:

•    Avancerad diagnostik av manliga och kvinnliga infertilitetsorsakerBehandling av infertilitet med olika metoder inom reproduktiv medicin: IUI, IFI, ICSI, PICSI, AH, PK, MESA/ TESE, PGD
•    Infertilitetsbehandling med hjälp av donerade ägg, spermier och embryon
•    Surrogatmödraskap
•    Frysförvaring av ägg, spermier och embryon
•    Behandling av endometrios, hyperprolaktinemi och andra endokrina rubbningar
•    Hysteroskopi
•    Öppenvård vid gynekologiska sjukdomar
•    Rådgivning vid kvinnosjukdomar

Varför välja Tjeckien?

Redan 1982 var Tjeckien bland IVF-pionjärerna, bara fyra år efter världspremiären av den assisterade reproduktionen, föddes det första barnet på detta sätt. Kvaliteten på infertilitetsbehandlingarna på de tjeckiska klinikerna är bland de bästa i världen. Man erbjuder specialiserade vårdinrättningar med heltäckande tjänster inom områdena assisterad befruktning och gynekologi, andrologi, urologi och embryologi.

Den tjeckiska lagstiftningen spelar också en viktig roll när det gäller framgångarna inom IVF. Detta beror på att lagen möjliggör anonym donation och möjligheten att välja de fysiska egenskaperna hos det donerade ägget eller spermierna. Till skillnad från andra länder är donation av ägg och spermier frivillig. Den bygger på anonymitet, och givare får endast ersättning för eventuella kostnader relaterade till doneringen såsom transport och arbetsbortfall. Alla givare genomgår gynekologiska, endokrinologiska och genetiska tester. De testas också upprepade gånger för sexuellt överförbara sjukdomar (HIV, Syphillis, hepatit, klamydia, cytomegalovirus). Endast givare som klarar alla dessa tester ingår i klinikernas databas och finns med bland de godkända klinikerna på vår plattform i samarbete med Hälsoministeriet. De tjeckiska klinikerna vill gärna bistå er på vägen mot ert önskade barn. Ni blir omhändertagna av ett specialistteam som hjälper er att övervinna inledande obehag, oro och otrygghet. Teamet är diskret och utgår från en helhetssyn. En maximal ansträngning kommer göras för att er behandling ska bli så framgångsrik som möjligt.