Tjeckiska traditioner under våren

Tjeckiska traditioner under våren

Lär känna tjeckiska seder och bruk. Våren kännetecknas inte bara av påsken!

Tjeckiska traditioner under våren
Traditionerna sträcker sig sedan mycket längre än till högtiderna om våren. Vi tar er med till de traditioner som tjeckerna själva gärna minns och som du kanske stöter på under dina resor, till exempel de stora eldarna, kyssarna under de blommande träden eller de unga männens initieringsriter.

Häxbränningen eller Filipojakubská noc (Valborgsmässoafton)

Den sista natten i april kallas även Filipojakubská, och är traditionellt förknippat med den så kallade pálením čarodějnic (häxbränningen). Den märkliga traditionen har sina rötter i den förkristna tiden. Då trodde man att de onda makterna hade störst krafter under natten mellan den 30 april och 1 maj och att man därför var tvungen att inte bara skydda sig själv utan även sitt hem och sin boskap. Man trodde att det var under den här natten som massor med häxor for till häxsamlingen. Då häxor, enligt folktraditionen, endast kunde förgöras med eld tände man därför bål på kvällen, lekte högljudda lekar och festade för att skrämma bort de övernaturliga väsendena. På vissa platser kastade man upp tända kvastar eller tygknyten i luften, som skulle jaga bort häxorna och försvaga deras krafter. På andra ställen kastade man häxliknande dockor av halm i brasan. Idag finns häxbränningen fortfarande kvar men i formen av en folklig fest med glädje. Var i Tjeckien stöter man då på den här traditionen? Oftast byggs ett bål utanför staden eller i byarna och folk börjar fira redan under tidig eftermiddag. Man spelar musik, grillar och så finns det aktiviteter för barnen. I vissa städer t.ex. Prag eller Brno så organiserar kommunen de här festerna. Du kan få mer information om högtiderna på den lokala turistinformationen som gärna hjälper till.

Maj och resningen av majstången

Resningen av majstången är ytterligare en vårhögtid som sammanfaller med firandet av Valborgsmässoafton. Máje eller májka (majstången) är en utsmyckad trädstam, som utgör det centrala elementet under högtiden. Majstången reses den 30 april eller den 1 maj. Den tjeckiska majstången har formen av ett helt träd, som tappat alla grenar och all bark, och endast toppen har bevarats. Den övre delen smyckas med färgglada band av tyg eller kräppapper och sedan hänger man smyckade kransar på den. Till resningen av majstången hör traditionen med nattvakten då man skyddade den mot männen från grannbyn som försöker såga ner stången eller åtminstone kapa dess topp. Beroende på region så varar firandet till solnedgången eller ibland tills tuppen gal för första gången. Om grannbyn lyckas kapa stången innebär det en stor skam för hela byn. I vissa byar vaktas majstången under tre dagar och nätter. Resandet av majstången är en fest för de unga i byn och idag är det återigen ett tillfälle att festa, lära känna varandra eller ta fram sin folkdräkt ur garderoben. Traditionen lever kvar framför allt i Mähren.

Första maj–kärlekens tid

Maj är en mycket omtyckt månad, som har fått nya traditioner. En av dem är kyssen under ett blommande träd den 1 maj, vilket är ett måste för varje förälskat par! Traditionen har sitt ursprung i den romantiska dikten Máj av Karel Hynek Mácha från 1836. Den första maj firar man även rosévinshögtiden, då man på de mähriska och böhmiska vingårdarna överträffar varandra i vem som tillverkat det bästa rosévinet. Högtiden kan man uppleva till exempel på vingården Svatováclavská vinice vid Pragborgen. Sist men inte minst inleds kurortssäsongen i maj, då böhmiska och mähriska kurorter öppnar upp portarna för sina gäster. Idag kan du förstås åka på kurort – till exempel till Luhačovice eller Karlovy Vary – när som helst, även på vintern, men den riktiga säsongen börjar under senare delen av våren och under sommaren. Kurorterna öppnar med pompa och ståt under den sista helgen i maj.