Det industriella Prag

Det industriella Prag

Lär känna Prags tekniska minnesmärken

HomeDet industriella Prag
Industriell arkitektur lockar. Gamla hallar, fabriker, kvarnar, verkstäder och andra minnesmärken har blivit populära över generationsgränserna. Ibland tjänar byggnaderna sina ursprungliga syften och ibland har de fått ett nytt liv och har blivit museum eller mötesplatser. Vet du var de intressantaste tekniska minnesmärkena i Prag ligger?

Bergbanan på Petřín och Petříns utsiktstorn

De bägge tekniska byggnationerna fick sin inspiration från Paris och var planerade att öppnas år 1891, då den stora Jubileumsutställningen ägde rum i Prag. Den representerade den dåtida moderna världens tekniska framsteg. Allt lyckades och bägge byggnationerna invigdes i tid. Den första bergbanan med passagerare gav sig uppför Petřínkullen 25 juli 1891. Bergbanans drift löstes på ett intressant sätt – den var vattendriven. Man fyllde vatten i bergbanans övre vagn till en sådan mängd att den vägde tyngre än vagnen i nedre delen och det enda bergbanans förare behövde göra var att bromsa. År 1931 elektrifierades driften och dagens utseende kommer från renoveringen som avslutades 1985. Idag ligger bergbanan på Petřín i stadsdelen Malé Straná (Lillsidan) på gatan Újezd och har allt som allt 3 hållplatser. Det rör sig faktiskt om en hybrid mellan bergbana och tåg. Vagnarna går på räls och är samtidigt dragna av en stålvajer. Och vad är Petříns utsiktstorn? Inspirationen är uppenbar – utsiktstornet i Petřín är en kopia av Eiffeltornet i Paris. Precis som bergbanan byggdes tornet av entusiaster till Jubileumsutställningen år 1891. Prags utsiktstorn firar i år ärevärdiga 130 år. Inför jubileet är tornet i fin form, alldeles nyligen blev helrenoveringen färdig och från utsiktstornets topp har man en av de vackraste vyerna över Prag.

Veletržní palác (Mässpalatset)

Veletržní palác är en byggnad i pragstadsdelen Holešovice och det är en av de första och största funktionalistiska byggnaderna i Prag. Det byggdes för olika mässor och senare var blev det sätet för myndigheten för utrikeshandel. Palatset var ett  arkitekterna Josef Fuchs och Oldřich Tyls bidrag till byggnadens arkitekttävling och konstruktionen pågick mellan åren 1925 och 1928. Med sin golvyta på cirka 13 500 m2 var det på sin tid den största byggnaden av sin typ i världen. Under 1970-talet brann byggnaden upp helt och hållet och man började leta efter en ny användning till de nedgångna resterna. Cirka 20 år senare var byggnaden renoverad och öppnade. Veletržní palác är idag sätet för Nationalgalleriet i Prag, där man idag visar permanentutställningarna från åren 1796–1918: Det långa århundradets konst och 1918–1938: Första republiken och andra utställningsutrymmen som används för kortvarigare utställningar som kräver större utrymmen.

Negrellis viadukt

Negrellis viadukt förbinder Masarykstationen i Prag med Moldaus andra strand och leder bland annat genom stadsdelen Karlín. Det är historiskt sett den första järnvägsbron över Moldau och dessutom den näst äldsta bron över Moldau överhuvudtaget. Det rör sig om den längsta järnvägsbron i hela Tjeckien, den är nämligen hela 1 110 meter lång och hade, när den färdigställdes, 87 brovalv. Bron togs i drift i juni 1850. Ända till slutet av 1900-talet var det den längsta järnvägsbron i Europa. Under åren har bron genomgått oräkneliga reparationer och renoveringar. Under åren 2017 till 2020 blev bron komplett renoverad till sitt ursprungliga utseende och under renoveringen var det knappt en sten som lämnades orörd. Man renoverade totalt 100 tegelstens- och sandstensvalv, varav åtta av dem gick över Moldau. Totalt 19 valv var det nödvändigt att plocka ned helt och hållet för att sedan bygga upp dem igen enligt den ursprungliga planen, allt under strikt uppsikt av kulturminnesvården. Om du älskar järnvägar är detta industriminnesmärke något som du inte får missa när du besöker Prag.

Rengöringsverket i Bubeneč

Prags gamla vattenreningsverk i stadsdelen Bubeneč är ett betydande industriellt minnesmärke Det byggdes under åren 1901 till 1906 och fungerade som vattenreningsverk fram till år 1967. Reningsverksprojektet utarbetades av den engelske ingenjören sir William Heerlein Lindley. Det är ett av de industriella minnesmärkena i Prag där du kan få en rundvandring. Här ser man bevarade utrymmen med rester av den ursprungliga tekniska utrustningen och det såväl för själva reningen av avloppsvattnet som tillhörande drift och för säkrandet av maskinernas drift. Här kan du vandra genom ångmaskinsrummet med sin panna. Det gamla vattenreningsverket är från och med år 2010 ett tjeckiskt nationellt kulturminnesmärke och tack vare sin särart och sitt goda skick har man ansökt om dess inskrivning bland övriga kulturminnesmärken UNESCO:s världsarvslista.

Centralstationens avresehall

Vissa industriella minnesmärken är i funktion än idag och det kan hända att du går förbi utan att märka dem. Ett vackert exempel på tekniska minnesmärken är den historiska ståltäckningen över spåren och perrongerna på centralstationen i Prag. Det historiska taket över avgångshallen på Prags Centralstation och avgångshallens jugendbyggnad en dominant för hela området i närheten av Václavplatsen. Stålvalven till dubbelvalvsbyggnaden restes 1905 och det var stålverk från Prag som färdigställde konstruktionen som nu är kulturminnesskyddad. En helrenovering gjordes för att par år sedan och du kan nu beundra byggnaden som inte bara är ändamålsenlig utan dessutom vacker.