Medicinsk turism

Medicinsk turism

Ett steg till ett friskare och hälsosammare liv

Medicinsk turism
Årlig besöker ca 10 000 patienter från utlandet Tjeckien för medicinsk vård. Samtidigt ser vi en ständigt växande tendens och potential för den medicinska turismen. Vistelsetiden för utländska patienter i Tjeckien är i genomsnitt 7 dagar, sambandet är naturligtvis nära anknutet till vilken typ av behandling som patienten behöver.

Broschyrer

Vård i Tjeckien

Vård i Tjeckien

Fler och fler svenska patienter väljer att söka sig utomlands för vård. Fram till 2010 har antalet svenskar som sökte vård utomlands varit ganska konstant mellan 1200 till 1400 patienter per år. Under 2011 hände något och antalet patienter som sökte sig utomlands ökade till nästan 4500 på ett år. Sen dess har den siffran fortsatt att peka uppåt.
Utforska
IVF-behandling i Tjeckien

IVF-behandling i Tjeckien

I Tjeckien finns det fertilitetskliniker där läkarna hjälper så gott som varje par.De framstående tjeckiska IVF-klinikerna kan hjälpa upp till 90 % av alla par, även de vars situation verkar vara hopplös.
Utforska
Ögonkirurgi i Tjeckien

Ögonkirurgi i Tjeckien

Tjeckien har en lång och betydelsefull historia inom ögonkirurgi som rönt framgång både på europeisk och global nivå.De vanligaste ögonoperationerna i Tjeckien är främst kataraktkirurgi (vid gråstarr), implantation av multifokal intraokulär lins, implantation av konstgjord iris och implantation av intraokulär lins.
Utforska
Plastikkirurgi och estetiska behandlingar i Tjeckien

Plastikkirurgi och estetiska behandlingar i Tjeckien

Du känner dig något missnöjd med din kropp och dina konturer och tänker på hur du ser ut på bild och funderar på hur man ändrar på hur man ser ut.
Utforska
Framgångsrik Proton cancerbehandling i Tjeckien

Framgångsrik Proton cancerbehandling i Tjeckien

Trots de framsteg som har gjorts med hjälp av moderna metoder för cancerbehandling, förblir cancer idag ett av de största problemen inom medicinforskningen.
Utforska