Framgångsrik Proton cancerbehandling i Tjeckien

Framgångsrik Proton cancerbehandling i Tjeckien

I utvecklingsländerna lider ungefär en av tre personer av cancer, och en av fem dör till följd av cancer.

Trots de framsteg som har gjorts med hjälp av moderna metoder för cancerbehandling, förblir cancer idag ett av de största problemen inom medicinforskningen.

Proton Therapy Center i Prag är den mest avancerade anläggningen i Europa. Här har man behandlat patienter från 25 länder i mer än två år. Dessutom har många andra vårdfaciliteter runt om i världen dragit nytta av kompetensen, utvecklingen och erfarenheten från Tjeckien och nyligen öppnade även ett Protoncenter här i Sverige.

Protonterapi är en avancerad behandling av tumörer som minimerar riskerna och ökar chanserna för onkologi patienter att säkerställa en bättre liskvalitet, inte bara under men framför allt efter behandlingen. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader.

Protoner växelverkar på ett helt annat sätt med materia än traditionell strålning. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst förutbestämt djup. Därför kan strålningen nästan helt koncentreras till själva tumören med protonterapi, vilket innebär att stråldosen kan höjas med betydligt mindre risk för biverkningar. Protonterapi är aktuellt för patienter vars tumörer ligger nära känsliga organ i huvud, bröst eller bukhåla.

Vidare är protonterapi särskilt lämpligt för barn, eftersom traditionell strålning ger en ökad risk för nya tumörer senare i livet medan protonbehandlingen hindrar förekomsten av cancer i ett senare skede. Läkare ser också en snabbare återhämtning för Protonpatienter i jämförelse med patienter som genomgår strålbehandling. Hög sannolikhet för total utrotning (destruktion) av tumörceller och en högre sannolikhet för långsiktig överlevnad. I slutändan, kostnadsbesparingar till följd av de kostnader som skulle ha uppstått på grund av efterföljande vård och omsorg för behandlade patienter eller patienter som lider av allvarliga biverkningar efter konventionell behandling.

Proton Therapy Center i Prag erbjuder mycket lägre priser till både privata patienter och försäkringsbolag än centra i t.ex. USA eller Sverige. Protonterapi är synnerligen lämplig för tumörer hos barn men även vuxna. Framgångsrika behandlingar görs vid hjärntumörer, huvud- och halstumörer, lymfom och även för prostatacancer.

Behandlingar på Prags Proton Center har fastställts tillsammans med ledande tjeckiska experter inom olika områden av medicin och kärnfysik. Idag accepteras patienter med:
1.    CNS-tumörer
2.    Huvud- och halstumörer
3.    Gastrointestinala tumörer
4.    Urologisk malignitet
5.    Retroperitoneal och sarkom i buken (förutom GIST)
6.    Tumörer hos barn
7.    Malign lymfom
Andra cancerformer som skall behandlas inom kort är:
1.    Lungcancer - icke-småcellig cancer
2.    . Ögon melanom

Under de två åren som Proton Centrat i Prag existerat, är den vanligaste patienten en man med prostatacancer. Detta motsvarar situationen i USA där man i april 2014 publicerade en banbrytande studie. Studien presenterades vid den årliga konferensen för Riksförbundet för protonterapi och bekräftade att 97 procent av männen som behandlades med ett tidigt stadium av prostatacancer idag var helt friskförklarade.

De 4 000 patienterna som deltog i studien genomgick protonterapi för fem till tio år sedan. De flesta av dem har inte upplevt återfall av deras sjukdom hittills, de lider inte av impotens eller inkontinens och 98 procent tycker att de gjorde det bästa beslutet att välja Proton behandling. "Även patienterna med prostatacancer som behandlas i Prag hanterar behandlingen mycket väl och de lever sitt liv aktivt", säger Dr Kubes PhD., VD för Proton Center i Tjeckien.

En annan grupp av tumörer där protonterapi har fördelar och som frekvent behandlas på protoncenter i Prag är tumörer i hjärnan och i det centrala nervsystemet. Det är oftast meningeoma, gliom, kordom, kondrosarkom och neurinoma cancertumörer.

Det finns en mycket god tolerans av protonstråleterapi i fallet med denna grupp av tumörer. "Jämfört med konventionell strålbehandling, minimerar protonterapi dosen till frisk vävnad som omger tumören, vilket minskar risken för oönskade biverkningar av behandlingen. Allt som allt, uppnår vi stora kliniska resultat och också bättre möjligheter för patienten att bevara syn, hörsel, intellektuella och endokrina funktioner" säger Dr Stepan Vinakurau när han beskriver några av de viktigaste fördelarna med protonterapi.