Järnridåleden – EuroVelo 13

Järnridåleden – EuroVelo 13

Utan historia finns ingen framtid

HomeCampaignsJärnridåleden – EuroVelo 13
För nästan ett halvt sekel sedan var Europa under nästan 40 år brutalt delat i två politiska block, Öst och Väst. Cykelleden EuroVelo 13 – Järnridåleden följer i spåren av denna ”järnridå” genom hela Europa: 104 mil från Barents hav vid den norsk-ryska gränsen i norr till Svarta havet i söder. Att följa denna rutt är en lektion i levande historia, men också en välkommen påminnelse om den fred och försoning som har följt efter järnridåns fall.

Järnridåleden – EuroVelo 13 i Tjeckien

Du kan tillbringa två fantastiska veckor längs den nästan 90 mil långa leden genom Tjeckien. Du färdas längs gränserna mellan Tjeckien, Bayern och Österrike och får lära dig om europeisk historia och kultur, natur, lokala mattraditioner och berättelser. På grund av att områdena intill järnridån var hårt bevakade och otillgängliga kunde naturen här utvecklas relativt ostört. I Tjeckien går leden genom fyra regioner – Karlovy Vary (Karlsbad), Pilsen, södra Böhmen och södra Mähren. Hela leden är skyltad med den internationella EuroVelo 13-symbolen. Här erbjuds cykelvänliga boenden - ”Cyklister välkomna” – och leden har bra förbindelser med kollektivtrafik (tåg eller cykelbussar).