Om oss

Om oss

Tjeckiska Turistbyrån - CzechTourism

Om oss
Vårt mål är enkelt: vi vill att folk ska besöka Tjeckien. Vi vill dela djupet, detaljerna och kulturen av ett modernt resmål som kombinerar naturlig skönhet med en fascinerande historia. I mer officiella termer siktar den Tjeckiska Turistbyrån - CzechTourism, som lyder under ministeriet för regional utveckling, på att öka medvetenheten om landet både nationellt och över hela världen. CzechTourism fokuserar på global närvaro med huvudkontor i Tjeckien samt ett nätverk av utländska kontor i Europa (t.ex. Tyskland, Storbritannien och Spanien) och runt om i världen (t.ex. Kina, Brasilien och USA).

Tjeckiens utländska turistbyråer

CzechTourism har ett nätverk av utländska turistbyråer som fokuserar på att utveckla sina lokala marknader, skapa medvetenhet kring destinationer och aktiviteter och inspirera resenärer att boka sin drömresa till Tjeckien. För att uppnå våra mål genomför vi bland annat marknadsföringskampanjer (online, trycksaker och utomhusaktiviteter), press- och FAM-turer, utställningar, mässor, reklamevenemang och presentationer och workshops. Vi fokuserar på relationsbyggande aktiviteter och samarbete genom meningsfulla och strategiska partnerskap. Om du har en innovativ idé för ett samarbete med oss vill vi gärna att du hör av dig.

Viktiga partners

CzechTourism har många viktiga samarbeten med våra regionala turistbyråer, städer, kommuner och medlemmar i näringslivet. Ett av de grundläggande målen för CzechTourism är att samordna vårt nätverk av partners, vilket ger både kommersiella och icke-ekonomiska fördelar för individer i både den offentliga och den privata sektorn. Tveka inte att fråga om vi kan hjälpa dig att ansluta dig till en specifik resurs. 

Czech Convention Bureau

Vi vill att alla olika typer av turister och resgrupper ska kunna njuta av sin tid i Tjeckien. Czech Convention Bureau fokuserar på att främja Tjeckien i hela bredden av turistsektorn inom kongress, mässor och rekreation. Detta inkluderar ett nära samarbete med regionala kontor för att maximera den konferens- och evenemangspotential som Tjeckien har att erbjuda.   
.   

Upphovsrätt

Ingen del av text- eller multimediainformationen (bilder, audiovisuella inspelningar eller ljudinspelningar) får reproduceras eller användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från operatören, som är den Tjeckiska Turistbyrån - CzechTourism (hädanefter CzT). Hela innehållet på denna webbplats, inklusive källkoden, grafiska element, bilder, texter, grafiska ytor, registrerade varumärken och logotyper, är CzT:s egendom och omfattas av upphovsrätt, innehas av CzT, eller andra personers egendom som har tilldelat rätten till användning av arbetet till CzT och skyddas därför av lagarna i Tjeckien.

Friskrivningsklausul

Denna webbplats administreras av CzT med målet att ge allmänheten tillgång till information om resealternativ i Tjeckien. Syftet är att tillhandahålla uppdaterad och korrekt information. Om CzT meddelas om fel eller avvikelser försöker vi korrigera dem om möjligt. CzT utesluter frånsäger sig dock allt ansvar som är relaterat till informationen på denna webbplats. Denna webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser, vars innehåll ligger utanför någon kontroll av CzT, och CzT ansvarar därför inte för deras innehåll eller noggrannhet.

CzT är en offentligt finansierad organisation knuten till Tjeckiens ministerium för regional utveckling. Alla juridiska förhållanden kopplade till denna webbplats omfattas av Tjeckisk lagstiftning, oavsett alla andra omständigheter.

Skydd av personuppgifter

Genom att registrera sig på webbplatsen www.visitczechrepublic.com ger användarna sitt samtycke till att den Tjeckiska Turistbyrån - CzechTourism (administratör), eller eventuellt anställda, hädanefter ”CzT”, samlar in, förvarar och behandlar personlig information som: e-postadress, namn och efternamn i enlighet med Tjeckisk lagstiftning. Personuppgifter behandlas av administratören genom de anställda både manuellt och automatiskt (elektroniskt) direkt i databasen för det relevanta systemet för innehållshantering, med vilket webbplatsen drivs. Uppgifterna ska endast samlas in och behandlas av webbplatsadministratören, som kan använda dem för statistiska eller interna ändamål men som inte kan lämna ut dem till tredje part. Användarna kan skicka en begäran till CzT att inte längre vilja få företagsinformation från CzT, gäller dock maximalt 5 år framåt.